Polityka prywatności

obowiązuje od 25 maja 2018 roku

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas, genXone S.A. priorytetem. W poniższym dokumencie zawarliśmy zakres, cele i zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Przypominamy w nim także o przysługujących Tobie prawach oraz sposobach ich dochodzenia.

1. DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony genxone.eu jest genXone Spółka Akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000743838, której siedziba mieści się pod adresem: Złotniki, Ul. Kobaltowa 6 62-002 Suchy Las, województwo WIELKOPOLSKIE; NIP 7811918132, numer REGON 362943497, adres email: office@genxone.eu, zwana dalej Administratorem, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe – zbiór informacji o osobie fizycznej, która jest lub może być zidentyfikowana poprzez co najmniej jeden czynnik określający tożsamość: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną; w tym dane o lokalizacji, IP urządzenia oraz dane gromadzona dzięki plikom cookie lub innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem genxone.eu

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. CELE, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE

Twoja aktywność na Stronie jest rejestrowana w logach systemowych. O tym, co i w jaki sposób gromadzimy w tym zakresie, dowiesz się z sekcji Pliki Cookies.

Podstawą prawną (zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO) jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, co oznacza że pewne dane są konieczne, aby cel wizyty na Stronie (np. zapoznanie się z ofertą, poznanie historii firmy czy złożenie zamówienia) został osiągnięty.

Dane zbierane w logach są również w celach analitycznych i statystycznych. Ma to nam pomóc w ciągłym rozwoju. Wnioski wyciągane na podstawie tych danych pomagają nam poprawiać ofertę. Podstawą jest uzasadniony interes Administratora opisany we wspomnianym wyżej artykule 6 RODO.

W naszym przypadku „uzasadniony interes Administratora” oznacza, iż wykorzystujemy Dane w celu:

 • ochrony i rozwoju naszej działalności;
 • promowania i wprowadzania na rynek naszych produktów;
 • zapobiegania i wykrywania oszustw, zachowań antyspołecznych i innych przestępstw;
 • zrozumienia zachowań i preferencji oraz zaspokajania potrzeb naszych Klientów, w tym dostarczania naszych produktów.

O zakresie zbierania danych w celach marketingowych przeczytasz w sekcji: 4. MARKETING.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail office@genxone.eu lub adres korespondencyjny: ul. Kobaltowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las lub pod numerem telefonu: +48 888 602 308

4. MARKETING

Szczególną formą przetwarzania Danych Osobowych są Dane Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profili, w tym w celu informowania Użytkowników o bieżącej aktywności genXone oraz promowania zdrowego trybu życia, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes genXone polegający na promowaniu własnej marki. Dane z serwisów społecznościowych nie są łączone z Danymi ze Strony w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane globalnemu przetwarzaniu.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe są u nas przechowywane do momentu, w którym nie otrzymamy od Ciebie informacji, abyśmy zaprzestali je przetwarzać.

5. POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Zawierają informacje dotyczące np. Twojej przybliżonej lokalizacji, nr IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego itp. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności Serwisu oraz w celu poprawy jakości korzystania z niego. Dostęp do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach

 • poprawy wydajności i funkcjonalności Strony, np. pliki cookies zapamiętują preferencje i zawartość koszyka,
 • dostarczania odpowiednich reklam internetowych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych – pliki cookie mogą zbierać informacje o Twoim zachowaniu w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii Twoich zakupów lub zawartości Twojego koszyka. Możemy je wykorzystać w kampanii kontekstowej,
 • mierzenia skuteczności naszych komunikatów marketingowych, w tym reklam internetowych – pliki cookie mogą zostać wykorzystane do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, np. informacja, ile osób kliknęło w baner informujący o promocji.

W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
 • analityczne – gromadzą informacje o Twoim sposobie korzystania ze Strony, o tym skąd nastąpiło przekierowanie, liczbie odwiedzin i czasie Twoich wizyt. Gromadzone są w celach statystycznych i nie są korelowane z rejestrem danych osobowych.

Możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz także, dzięki dedykowanym ustawieniom, być powiadamiany o każdym umieszczeniu nowych „ciasteczek” na Twoim urządzeniu. Poniżej znajdziesz listę przeglądarek. Kliknięcie w nazwę przeglądarki, z której korzystasz, przeniesie Cię do strony z instrukcjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami cookies.

Chrome || Safari || Firefox || Opera || Internet Explorer

Urządzenia mobilne (smartfony i tablety):

Android || Safari || Windows Phone || Blackberry

Pliki cookies również możesz usunąć poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Decyzja o wyłączeniu niektórych bądź wszystkich „ciasteczek” może ograniczyć Twoje możliwości korzystania ze Strony.

6. ODBIORCY DANYCH

Dane zbierane na podstawie Twojej aktywności na stronie internetowej, mogą zostać przekazane agencji marketingowej przy zachowaniu pełnej anonimowości użytkowników.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Poniżej wyszczególniamy przysługujące Ci prawa związane z zarządzaniem Twoimi danymi:

1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. prawo do usunięcia danych : w każdej chwili możesz zażądać usunięcia przez nas Twoich danych

4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: jeśli chcesz zmniejszyć zakres przetwarzania lub/i przechowywania Twoich danych, poinformuj nas o tym

6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: dotyczy to Danych wykorzystywanych do marketingu bezpośredniego. W szczególnych sytuacjach możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania wszelkich danych.

7. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas Twoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem Strony, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres office@genxone.eu.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Strony.